Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Nabór na kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą – trwa!

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach prowadzi rekrutację na kolejna edycję kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli czynnych zawodowo.

Wymagania:


Kandydaci na kurs powinni legitymować się:
1. dyplomem ukończenia studiów wyższych.
2. zatrudnieniem w szkole/placówce w charakterze nauczyciela

Program kursu:
Zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego zarządzania oświatą  kurs obejmuje 210 godzin zajęć, w tym wizyty studyjne w szkołach.

Korzyści z ukończenia kursu:

- przygotowuje do zarządzania placówką w oświatową,
- pozwala spełnić warunki wymagane do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko
dyrektora szkoły,
- wyposaża w praktyczne umiejętności i narzędzia potrzebne do kierowania placówką.

Organizacja kursu:
Zajęcia na kursie będą odbywały się od marca do grudnia 2018 r. w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2. Rozpoczną się krótkim zjazdem (4 godz.), a następnie, w roku szkolnym realizowane będą w systemie weekendowym w soboty i w niedziele (jeden - dwa weekendy w każdym miesiącu), w godzinach od 9.00 do 15.00.

Koszt kursu wynosi 1300zł lub 1200zł*(* dla uczestników pracujących w placówkach z porozumieniem JST). Istnieje możliwość wpłaty w ratach.

Rekrutacja na kurs jest dwuetapowa:
1) zgłoszenie na kurs (wypełnienie e-formularza na stronie MSCDN Wydział w Siedlcach): http://siedlce.mscdn.eu/oferta-edukacyjna/oferta-szczegolowa
2) po zebraniu grupy – dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
 
Dokumenty wymagane od uczestnika kursu:
1. poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu  ukończenia studiów,
2. zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu,
3. karta zgłoszenia.

Kierownik kursu: Elżbieta Michalak elzbieta.michalak@mscdn.edu.pl ; 607664607, 0256326747