Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Konkurs fotograficzno-językowy "Jestem stąd"

C aYFbzXoAAUMRY.jpg large 1000x0 c defaultZapraszamy nauczycieli do podejmowania w pracy dydaktycznej z uczniami działań związanych z  Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018. 

Rok 2018 ogłoszony został Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. W ramach jego obchodów cztery siedleckie instytucje połączyły swoje siły w organizacji przedsięwzięcia, które zachęci nauczycieli i uczniów do zainteresowania się tematem uznanym przez Komisję Europejską jako przewodni.  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Regionalne, I Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 1 zapraszają do udziału w konkursie „Jestem stąd”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym.

Ten rodzaj dziedzictwa jest źródłem poczucia tożsamości i ciągłości. Tworzą go zwyczaje, przekaz ustny, wiedza i umiejętności oraz związane z nimi wytwory i zjawiska. Przekazywane są z pokolenia na pokolenie i ustawicznie odtwarzane w relacji ze środowiskiem lokalnym, historią i stosunkiem do przyrody.

Celem konkursu jest poznanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, odkrycie ich wartości oraz promocja regionu w świecie jako ciekawego miejsca na mapie Europy, czerpiącej inspiracje do rozwoju z bogactwa kulturowego tworzących ją krajów i regionów.

Do udziału w konkursie zapraszamy nauczycieli i uczniów ze wszystkich typów szkół z rejonu działania MSCDN Wydział w Siedlcach.

Oczekujemy na prace przedstawiające nasz region poprzez pryzmat praktykowanych tutaj zwyczajów, rytuałów, obrzędów, wierzeń, jak również umiejętności i zachowań mających swoje korzenie w tradycji.

Najlepsze fotografie zostaną udostępnione szerszej publiczności w formie ekspozycji stacjonarnej oraz w cyfrowym albumie w Internecie. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody.  

Prace można nadsyłać w terminie od 12 kwietnia do 12 maja 2018 roku. Jest więc czas, aby podjąć pracę dokumentacyjną różnorodnych przejawów naszego niematerialnego dziedzictwa, takich jak dbałość o groby przodków, celebrowanie różnych rytuałów, zgromadzenia modlitewne przy kapliczkach, niedzielny obiad z rosołem według receptury babci, itd.

 Szczegóły związane z Konkursem znajdują się w załączonym Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy,

Grażyna Sobiczewska, kierownik MSCDN Wydział w Siedlcach

Sławomir Kordaczuk, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Andrzej Kopiec, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach

Magdalena Olszewska-Silna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach

Regulamin Konkursu

Załącznik do Regulaminu

kontakt: iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl