Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Współpraca międzynarodowa szkoły

współpracaW MSCDN Wydział w Siedlcach rusza sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli dedykowana współpracy międzynarodowej szkoły. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej formie doskonalenia.Temat sieci doskonale współgra z celami i treściami podstawy programowej, w szczególności w zakresie języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych.

Kontakty z rówieśnikami z innych krajów stwarzają naturalny kontekst do uczenia się języka, i tym samym osiągnięcia nadrzędnego celu kształcenia, czyli skutecznego porozumiewania się w języku obcym – zarówno w mowie, jak i w piśmie. Wspólna realizacja projektów jest również najlepszym sposobem rozwijania umiejętności pozajęzykowych, m.in. pracy w zespole, posługiwania się TIK, umiejętności interkulturowych.

Sieć, nie tylko zapewni przyrost wzrost wiedzy o możliwościach realizacji współpracy międzynarodowej, ale też zainspiruje do działania, a także ułatwi promocję realizowanych przedsięwzięć, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, wspólne rozwiązywanie problemów.

Celem ogólnym sieci jest wsparcie nauczycieli w realizacji projektów współpracy międzynarodowej. Cele szczegółowe obejmują poznanie:
• przykładów dobrej praktyki,
• programów, w ramach których współpraca może być realizowana,
• możliwości wyszukiwania partnerów,
• kolejnych kroków w planowaniu projektów,
• warunków skutecznej realizacji projektów współpracy międzynarodowej.

Realizacji tych celów służyć będą spotkania stacjonarne oraz aktywność w przestrzeni wirtualnej - na platformie Edmodo. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018 w łącznej liczbie 50 godzin. Spotkania stacjonarne będą otwarte również dla nauczycieli spoza sieci. 
Planowane spotkania stacjonarne:
• Projekt na Twinspace – warsztaty dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning (27.09.2017),
• eTwinning dla początkujących, 
Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej - Program Erasmus+ Akcja 1 - forum dla dyrektorów szkół i potencjalnych koordynatorów projektów (04.12.2017), 
• Projekty z wymianą uczniów (Program Erasmus+ Akcja 2).

Zapraszam do współpracy zarówno tych nauczycieli, którzy dopiero chcą podjąć działania w zakresie współpracy międzynarodowej, jak i tych którzy już to robią. Mile widziani weterani! 

Dołącz do sieci już dziś. Jak to zrobić? Wejdź na stronę www.edmodo.comzarejestruj się jako nauczyciel, następnie na swoim pulpicie po lewej kliknij w Join a group i wpisz kod jybrbk
(Uwaga: do grupy przyjmuję tylko osoby podpisane z imienia i nazwiska, a kod za pewien czas nie będzie już aktualny). 

Kontakt: iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl